Chairman

Shri Dileep K Jain,
General Manager,  
IFCI Ltd. New Delhi

Directors

Sh. Surajit Roy
Managing Director
HARDICON Ltd.
New Delhi

 

Sh. Bhaskar Chatterjee,  
Chairman & Managing Director,
Raj. Small Industries Corpn. Ltd

 

Sh. Pramod Kumar Vijayvargia

                           Dy. General Manager, SIDBI
 

SH. H.R. Srivastava
General Manager 
State Bank of Bikaner & Jaipur

 

Sh. S.P. Singh
Zonal Manager

UCO Bank
 

Sh. S. Shammi Kaplush
Dy. General Manager
Central Bank of India

 

Sh. S.K. Madan
General Manager
Punjab National Bank

Chief Operating Officer Shri R.K. Zutshi
In-Charge Operations Parvez Alam Khan